WYCENA WARTOŚCI SZKODY W SYTEMIE AUDATEX

Wartość wycen kosztów napraw sporządzanych przez T.U. jest bezprawnie zaniżana. Aby dochodzić zwrotu rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu przed ubezpieczycielem konieczne jest przedstawienie kalkulacji jednoznacznie określającej ich wysokość.

Narzędziem umożliwiającym sporządzanie kosztorysu naprawy, powszechnie uznawanym w całej Europie przez wszystkie instytucje (T.U., sądy, prokuratury), jest licencjonowany system AUDATEX. Bazuje on na instrukcjach napraw producentów poszczególnych marek i modelów pojazdów z uwzględnieniem wszystkich wariantów wyposażenia, określających technologie i pracochłonność napraw zarówno mechanicznych, blacharskich jak i lakierniczych. Ponadto do sporządzania kalkulacji system wykorzystuje aktualne ceny katalogowe części producentów i importerów. Możliwe jest także przeprowadzenie optymalizacji kosztów naprawy z zastosowaniem alternatywnych części zamiennych, gwarantujących jakość porównywalną do oryginalnych odpowiedników lub części używanych, pochodzących z rynku wtórnego. AUDATEX jest również doskonałym źródłem informacji w kwestii konstrukcji pojazdu, umiejscowienia i kompletacji części oraz technologii naprawy.

Właściwie wykonana kalkulacja naprawy pojazdu jest podstawą dochodzenia roszczeń przed T.U. oraz sądem. Jednak dostęp do specjalistycznego oprogramowania ze względu na koszty licencji bywa ograniczony. Samo korzystanie z systemu wymaga doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Warto zatem kwestię wykonania kosztorysu powierzyć specjalistom z doświadczeniem i koniecznymi uprawnieniami, którzy wykonają pełną kalkulację naprawy z zachowaniem wszelkich norm i zasad wymaganych przez instytucje orzekające.