WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDÓW W SYSTEMACH INFO-EKSPERT I EUROTAX

Wartość rynkowa pojazdu odzwierciedla najbardziej prawdopodobną kwotę pieniędzy za jaką sprzedający jest gotowy sprzedać, a kupujący kupić dany pojazd w warunkach wolnego rynku i przy zachowaniu konkurencji. Na wartość tą wpływa wiele czynników cenotwórczych, które powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu wyceny. Są to m.in.:

  • wiek/okres eksploatacji pojazdu,
  • stan drogomierza (przebieg pojazdu),
  • wersja wyposażenia,
  • stan techniczny pojazdu.

Wyceny wartości rynkowych samochodów są sporządzane na zlecenie różnych podmiotów i na różne potrzeby, w tym w celach celno-skarbowych, określenia wartości majątku lub ubezpieczeniowych.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyceniają wartość pojazdu w trakcie ustalania sumy ubezpieczenia polisy Autocasco, ale również w procesie likwidacji szkody celem określenia opłacalności naprawy pojazdu. W tym ostatnim przypadku wartość pojazdu bywa wielokrotnie zaniżana, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe orzeka tzw. szkodę całkowitą i nie zezwala na naprawę pojazdu. Wypłacone odszkodowanie stanowi wtedy różnicę wartości rynkowej pojazdu w dniu wystąpienia szkody oraz wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. Zazwyczaj kwota ta jest zaniżona i nie pozwala przywrócić pojazdu do stanu sprzed kolizji.

Zapraszamy do kontaktu celem sporządzenia rzetelnej wyceny wartości rynkowej Państwa pojazdu.

Wyceny sporządzamy w systemach Info-Ekspert i Eurotax.