Oferta dla warsztatów

Oferta skierowana jest dla warsztatów specjalizujących się w naprawach blacharsko – lakierniczych pojazdów. Jeżeli jesteś fachowcem zajmującym się naprawami i nie masz czasu na papierkową obsługę szkód i kontakt z towarzystwami ubezpieczeniowymi skorzystaj z naszej pomocy. Dla prowadzących warsztaty napraw nadwozi oferujemy usługi kosztorysowania napraw powypadkowych w systemie Audatex.

Zainteresowanym warsztatom oferujemy:

  • kalkulacje Audatex określające faktyczny koszt naprawy blacharsko – lakierniczej pojazdu
  • wyceny wartości rynkowych pojazdów w systemie Info – Ekspert (szczególnie istotna informacja przy weryfikacji rozliczeń szkód całkowitych)
  • doradztwo w procesie likwidacji szkód
  • kompleksową likwidację szkód (kompletacja dokumentacji, kosztorysowanie napraw, kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym)

Zapraszamy do kontaktu!

Dlaczego kosztorysy Audatex?
W celu wystąpienia do ubezpieczyciela z roszczeniem konieczne jest udokumentowanie faktycznych kosztów. W przypadku warsztatu konieczne jest udokumentowanie kosztu naprawy pojazdu. Należy pamiętać o tym, że kalkulacja kosztów naprawy musi być weryfikowalna przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Umożliwia to kosztorys Audatex, który jest niezbędny w procesie likwidacji szkody. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące czasochłonności napraw blacharskich i lakierniczych, jak również kosztów materiałów lakierniczych i części wykorzystanych do naprawy pojazdu.
Prawidłowo wykonany kosztorys uwzględniający rzeczywisty koszt części i materiałów oraz wszystkie należne operacje (w tym wynikające z technologii producenta pojazdu) umożliwia uzyskanie odszkodowania wyższego od wyliczonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe średnio o 30%.