Oferta dla firm

Codzienne użytkowanie pojazdu jako narzędzia pracy, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wstąpienia szkody. Może ona być wynikiem uczestnictwa w kolizji, ale często powstaje także w trakcie postoju pojazdu. Niezależnie jednak od okoliczności w jakich doszło do uszkodzenia pojazdu, konieczne jest zgłoszenie szkody do T.U. Wiąże się to z wieloma formalnościami m.in. kompletacją wymaganych dokumentów, oględzinami pojazdu oraz wizytą w warsztacie, a także niejednokrotnie z odwołaniami i dochodzeniem należności.

Kontakt z ubezpieczycielem oraz koordynacja wszystkich czynności związanych z likwidacją szkody wymaga zatem poświęcenia cennego czasu, który w każdej firmie powinien być przeznaczony na działania generujące przychód.

Aby usprawnić i przyspieszyć przebieg likwidacji szkody warto powierzyć nam obsługę procesu likwidacyjnego. Nasi specjaliści posiadają wiedzę i kwalifikacje potrzebne do skutecznego egzekwowania należności odszkodowawczych, a także cenne doświadczenie w konfrontacji z polskimi i zagranicznymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Likwidujemy szkody powstałe na terenie Polski i za granicą, jak również te, w których sprawca jest obcokrajowcem.