KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Proces likwidacji szkody komunikacyjnej rozpoczyna się w momencie zgłoszenia faktu wystąpienia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym jesteśmy ubezpieczeni (szkoda z AC) lub w którym ubezpieczony był sprawca szkody (szkoda z OC) oraz przesłania dostępnej dokumentacji (kopie dowodów osobistych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdu poszkodowanego i sprawcy, notatkę policji (jeśli była obecna na miejscu zdarzenia) lub oświadczenia sprawcy, a także zdjęć z miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdu. Następnie oględziny rzeczoznawcy i wypłata należnego odszkodowania… ale czy na pewno należnego?

Niezwykle często spotykamy się z sytuacją, w której T.U. na podstawie własnego rozliczenia szkody (własnego kosztorysu) zaniża znacznie kwotę należnego odszkodowania. Poszkodowany natomiast nieświadomy swoich praw akceptuje określoną przez T.U. kwotę, tracąc to co prawnie mu się należy.

Powierzając nam swoją sprawę zyskujecie Państwo gwarancję, że należne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie wynikające z poniesionych w wyniku zaistniałej szkody strat zostanie wypłacone w całości przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Nasi specjaliści zajmą się pełną likwidacją szkody oraz reprezentacją Państwa przed T.U., w tym:

  • kompletacją oraz przygotowaniem dokumentacji szkody dla T.U. w zakresie ubezpieczeń OC i AC
  • wyceną wartości szkody w systemie AUDATEX
  • wyceną wartości rynkowej pojazdów w systemie Info-Ekspert
  • weryfikacją kosztów naprawy
  • ustaleniem wysokości ubytku wartości rynkowej pojazdu
  • negocjacjami z T.U. oraz sporządzaniem pism i odwołań do T.U.
  • dochodzeniem praw poszkodowanego przed sądem

Dodatkowo na całym etapie likwidacji szkody (od chwili zgłoszenia szkody do T.U. do momentu wypłacenia odszkodowania przez T.U.) służymy Państwu radą i pomocą.

Naszym wynagrodzeniem jest ustalona wcześniej prowizja, płatna dopiero po wyegzekwowaniu należnej kwoty odszkodowania.

Jeżeli otrzymali już Państwo odszkodowanie, ale uważacie, że jego wysokość została zaniżona przez Ubezpieczyciela prosimy o kontakt.